Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

fusible alloys
plumbing
welding
spawanie
contributors: 1
views: 11385
The paper presents the potential of diffusion soldering process application to the production of thermally stable Si/Si joints designed for microelectronics devices. Pure copper was used for metallization while In and an In-48 at.% Sn alloy as solder interlayers (Fig. 1). The samples were annealed at 180 °C and 200 °C for In and the In-Sn interlayer, respectively. The investigation of interconnections was performed using transmission electron microscope equipped with an en...
ruch drgający i falowy
fractals
funkcje matematyczne
dynamical systems
contributors: 3
views: 743
Tematem niniejszego artykułu jest porównawcze zestawienie typowych cech tzw. atraktora hiperbolicznego (lub quasi-hiperbolicznego) z własnościami atraktora klasycznego ciernego oscylatora samowzbudnego z dodatkowym zewnętrznym napędem harmonicznym. Zaprezentowana analiza pokazuje, że główną wspólną cechą obu tych atraktorów jest ich stateczność strukturalna (mimo ich chaotycznego charakteru), która objawia się niską wrażliwością dynamiki układu oraz struktury przestrzeni f...
bifurcation theory
contributors: 2
views: 665
Numerical analysis of the mechanical system with impacts and dry friction is general purpose of this paper. By changing the system parameters there are possible changes of quality of character of motion of the system, from periodic impact motion by cycle of bifurcations to chaotic motion. Our investigations of the dynamic of the simple mechanical system show that a rich bifurcation structure and chaotic behaviour are typical for mechanical systems with dry friction and imp...
valvetrain
silniki spalinowe tłokowe
technika cieplna
układ rozrządu
contributors: 2
views: 716
Używane obecnie paliwa kopalne takie jak gaz i olej ulegną wyczerpaniu. Ten artykuł poświęcony jest zaworowemu silnikowi cieplnemu (EHVE) z zewnętrznym dostarczaniem ciepła, w którym użyte może być dowolne paliwo lub ciepło słoneczne i który jest całkowicie różny od znanego silnika Stirlinga. Zasadniczą wadą zbadanego już eksperymentalnie silnika EHVE jest zbyt mała objętość nagrzewnicy, co jest związane ze zbyt małą mocą tego silnika. Rozwiązaniem jest dowolna objętość wy...
silniki spalinowe tłokowe
silniki
silniki cieplne
aircraft engines
contributors: 1
views: 688
Pod uwagę brane są zaworowe silniki tłokowe, zarówno zewnętrznego nagrzewu jak i silniki wewnętrznego spalania. Silniki zewnętrznego nagrzewu mogą wykorzystywać energię Słońca lub ciepło biopaliw. Podano także schemat silnika wewnętrznego spalania, który ma moc prawie dwukrotnie większą niż każdy z jego składowych tzn. dwóch zwykłych czterosuwów, które także mogą wykorzystywać ciepło zawarte w biopaliwach. Zastosowanie podanych źródeł energii mechanicznej zostało podsumowa...
dynamika
tribology
dynamics
tribologia
contributors: 0
views: 856
W pracy rozważane są zjawiska zachowania histerezowego siły tarcia suchego obserwowanej podczas badań eksperymentalnych. Na podstawie analiz doświadczalnych i teoretycznych postuluje się, że takie zachowanie można uważać za pewną reprezentację dynamiki układu. Zgodnie z takim założeniem, wprowadza się nową klasyfikację modeli siły tarcia, dzieląc je ze wzglę du na ich wrażliwość na charakter ruchu układu. Dyskutowane są ogólne zagadnienia modelowania zjawisk towarzyszących...
engines
sprzęt agd
home appliances
engine technology
contributors: 2
views: 709
The experimental investigation of the 2-stroke Externally Heated Valve Engine (EHVE), different from the known Stirling engine, were carried out during 1999-2000. The main disadvantages of the engine were well known. The following changes are proposed in the improved version of the engine, in the case when natural fuels are exhausted (gas and oil): 1. in order to enlarge heat transfer in this air engine heater and cooler (a little mass flow rate is employed in each piston ...
akustyka
engine technology
termodynamika
heat pumps
contributors: 1
views: 748
The mineral fuels used recently, will be exploited out. This paper presents idea of an engine where any fuel or solar heat can be used. The proposed model is an externally heated, 2-stroke, valve engine (EHVE), entirely different from the well-known Stirling one. It works in a closed Joule cycle. The engine is composed of typical parts met in piston constructions: en expander a compressor, a heater, a cooler and may be used two recirculation blowers, which consume small am...
plumbing
sprzęt agd
fireplaces
heat pumps
contributors: 1
views: 734
This paper has been devoted to an idea of the engine in which any fuel or solar heat can be used as a source of energy. The proposed model is an externally heated 2-stroke, valve engine - EHVE, entirely different from the well known Stirling one. The advantages of the new engine are very small dead space, air used as working medium, conventional crankshaft and typical oil lubrication system. The publication from 2010 referred to big heat exchangers. Our earlier publication...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close