Subject
Location
Document Type
14 October 2013
contributors: -
views:
Na rozprawę "Wolność-podmiot-rozumienie. Hermeneutyczna interpretacja problemu praktyczności pedagogiki" składa się osiem wybranych z dorobku naukowego artykułów oraz książkowa monografia (dokładne dane bibliograficzne zamieszczono poniżej). Głównym zadaniem pracy było zbadanie i przedstawienie
15 October 2013
contributors: 1
views:
ART Sławomir Sztobryn Uniwersytet Łódzki Pedagogika historyczna i filozoficzna Idea takiego sformułowania zagadnienia, które poniżej pragnę omówić wynika z istniejącego w naukach o wychowaniu chaosu
14 October 2013
contributors: -
views:
Celem pracy jest dokonanie przeglądowej analizy zagadnień teoretycznych pojawiających się w zakresie pedagogiki społecznej w sytuacji ukierunkowania jej perspektywy poznawczej na zagadnienie relacji społecznych - ich rozumienie, tworzenie oraz opis kontekstu i warunków zmiany. Podjęta tematyka
14 October 2013
contributors: -
views:
Postulowano pedagogikę otwartą, zaistniałą w myśli pedagogicznej o orientacji personalistycznej (A. Pare i C. Paquatte) i charakteryzującą się uwzględnieniem wkładu teorii interkacyjnych, otwarciem na doświadczenie i całość tego, co się dokonuje zarówno na zewnątrz, jak i w samej osobie pojmowanej
14 October 2013
contributors: -
views:
W prezentowanej monografii przedstawiony został rozwój jednej z prężniej rozwijającej się współczesnie subdyscypliny pedagogiki - pedagogiki społecznej. Z wyróżnianych w literaturze przedmiotu okresów rozwoju tej dyscypliny, oraz biorąc pod uwagę autorskie ustalenia w tym względzie, w książce
14 October 2013
contributors: -
views:
Jest to temat zaplanowany jako wieloletnie badania zespołowe prowadzone w Katedrze Pedagogiki Społecznej UL od roku 2002. Program stanowi naturalny łącznik między uczelniami i szkołami w Polsce a projektem europejskim 5 PR - CERTS "Centre Ewopéen de ressources pour la recherche en travail social
15 October 2013
contributors: 1
views:
Biografia i badanie biografii Biodoksografia pedagogiczna Sławomir Sztobryn Sławomir Sztobryn� Biodoksografia pedagogiczna Streszczenie: Artykuł jest próba włączenia do języka naukowego pedagogiki pojęcia
14 October 2013
contributors: -
views:

1

2

3

4

5

Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close