Logistyka zwrotna na przykładzie pojazdów wycofanych z eksploatacji
3
14
0
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia i roli logistyki zwrotnej przedsiębiorstwa - koncepcji, której znaczenie systematycznie wzrasta. Przesłanki ekonomiczne powodują, że zamknięte łańcuchy logistyczne wpływają na efektywność systemów logistycznych przedsiębiorstw, dlatego zachodzi potrzeba zarówno poznania modeli teoretycznych, jak i znalezienia praktycznych rozwiązań. W artykule przedstawiono pojęcie i istotę logistyki zwrotnej ze zwróceniem uwagi na zamknięty łańcuch logistyczny. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem systemowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji w ramach recyklingu. Za podstawę opisu rozwiązań empirycznych posłużyły doświadczenia holenderskie ze względu na zaawansowany poziom rozwoju logistyki zwrotnej w dziedzinie usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji (end-of-life vehicles, ELV) i ich recyklingu.
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close