Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 699 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 84 2012
ADRIAN P. LUBOWICKI-VIKUK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
TURYSTYKA MEDYCZNA PRZEJAWEM
WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW I TENDENCJI
W TURYSTYCE
Wprowadzenie
Określenie „turystyka medyczna” z pewnością należy do nowej terminologii, jednakże sama idea jego powstania nie jest zjawiskiem nieznanym. Początków rozwoju turystyki medycznej – podobnie jak i całego jej fenomenu – należy upatrywać już w starożytności, kiedy to podróżowano nie tylko z pobudek
religijnych, handlowych czy wojennych, ale także dla polepszenia sił fizycznych i psychicznych. Pierwsze peregrynacje
1
odbywały się do miejsc, gdzie
leczono wodami zwykłymi i mineralnymi. Jednakże dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku – głównie za sprawą mass mediów (telewizji, Internetu, magazynów) oraz branży turystycznej –rozwój turystyki medycznej stał się bardziej
dynamiczny.
Celem artykułu (w ujęciu kompilacyjnym) jest zasygnalizowanie pojawienia się niszowej formy współczesnej turystyki, jaką jest turystyka medyczna,
oraz próba jej zdefiniowania, ponadto określenie, czym są usługi turystycznomedyczne, jaki jest ich zakres, cechy i rodzaje. Na tle megatrendów cywilizacyjnych wskazano także intensyfikację turystyki medycznej. W tym dążeniu

1
D. Dudek, Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej, „Folia Turistica” 2008,
nr 19, s. 27–32.
554 Adrian P. Lubowiecki-Vikuk

autor zaimplementował metodę analizy źródeł wtórnych (desk research), głównie syntetyczną analizę stosownych publikacji naukowych i raportów. Trzeba
podkreślić, iż jest to jedynie wynik badań wstępnych.
1. Eksplikacja pojęcia turystyki medycznej
Analizując terminologię z zakresu nowej gałęzi gospodarki turystycznej,
jaką jest właśnie turystyka medyczna, zauważono, że zarówno w piśmiennictwie polskojęzycznym, jak i zagranicznym pojawia się wiele nieścisłości,
a same o...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close