Zależności między japońskimi cenami importowymi i eksportowymi a kursem USD/JPY w okresie 1973.01 – 2008.06 i ich następstwa dla japońskiej gospodarki
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Silny jen od połowy lat 80-tych wymusił na japońskich przedsiębiorstwach eksportowych konieczność zmniejszania kosztów i zwiększania produktywności w celu utrzymania swoich pozycji konkurencyjnych na rynku międzynarodowym. Zjawisko to przyczyniło się do wzmocnienia występującego w japońskiej gospodarce sprzężenia zwrotnego, na przemian aprecjacji i dostosowań kosztowych w przemyśle eksportowym. Niektóre branże eksportowe takie jak: metalowa, maszynowa oraz elektroniczna, dostosowywały się do mocnego jena lepiej niż inne powodując tym samym przyspieszanie aprecjacji jena, która z kolei uderzała w mniej konkurencyjne przemysły wymuszając strukturalne zmiany w ramach całego japońskiego sektora eksportowego.

Artykułu ukazał się w: Zeszyt Naukowy 19, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, 2009.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close