Sposób i układ dwuobiektywowego stereoskopowego skanowania i obrazowania radiograficznego
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

W dwuobiektywowym sposobie stereoskopowego skanowania i obrazowania radiograficznego wykorzystano promieniowanie rentgenowskie emitowane przez to samo źródło promieniowania (1). Promieniowanie rentgenowskie przechodzi przez dwuszczelinowy kolimator w celu wytworzenia dwóch wiązek promieniowania rentgenowskiego, które są symetryczne lub asymetryczne pod pewnym kątem względem siebie. Następnie wiązki promieniowania rentgenowskiego przechodzą przez obiekt poddany badaniu i odbierane są odpowiednio przez lewą (4) i prawą (5) matrycę detekcyjną, po czym przetwarzane są na sygnały elektryczne podawane na wejścia odpowiednich układów akwizycji obrazu i odbierane przez układ komputerowy (8) służący do przetwarzania i wyświetlania obrazu. System odpowiadający temu sposobowi składa się ze źródła promieniowania, mechanizmu sterowania wiązką, dwu wzajemnie połączonych ramiona matryc detekcyjnych, systemów akwizycji obrazu połączonych z każdą z matryc detekcyjnych i z komputerowego układu przetwarzania. Wynalazek umożliwia wyświetlanie obrazów transmisyjnych wykrytych przez każdą z matryc detekcyjnych, jak również obrazów warstwowych z różnych głębokości, odtworzonych z obrazów transmisyjnych według zasady paralaksy. Rozwiązanie według wynalazku umożliwia łatwe, szybkie i tanie wykrywanie i rozpoznawanie obiektów o różnej głębokości.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close