Polska komeniologia we współczesnych bibliotekach elektronicznych
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.


Sławomir Sztobryn
Zakład Pedagogiki Filozoficznej UŁ
Polska komeniologia
we współczesnych bibliotekach elektronicznych
Biblioteki i archiwa były zawsze dla historyków podstawowym źródłem, z którego czerpano dane do konstrukcji narracji. Obecnie mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, w Polsce dopiero w powijakach, a jednak już niezwykle znaczącym. Myślę o dygitalizacji zasobów bibliotecznych podejmowanych przez różne instytucje nie zawsze ze sobą współpracujące. Od pewnego czasu obserwuję – jak na nasze warunki – dynamiczny rozwój repozytoriów elektronicznych wykorzystując je także w swojej pracy naukowej. W tych repozytoriach można odnaleźć również ciekawe materiały źródłowe związane z życiem i twórczością Jana Amosa Komeńskiego. W Federacji Bibliotek Cyfrowych odnalazłem 34 linki do źródeł komeniologicznych z różnych okresów. Teksty zostały zdygitalizowane w 4 ośrodkach – 28 w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, 4 w Elbląskiej BC, 1 w Kujawsko-Pomorskiej BC i 1 w Pedagogicznej BC. Dostępne w nich są m. in. rękopisy zdeponowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, które obejmują korespondencję i drobne teksty Komeńskiego, kilka teksów pisanych gotykiem oraz Orbis sensualium pictus z 1777 r. Tu ujawnia się jedna z wielu korzyści dygitalizacji archiwaliów – można z nich korzystać w tej formie bez ograniczeń. Są także zeskanowane czasopisma jak „Zorza” – pismo młodzieży gimnazjalnej z Leszna – które z tej racji, iż jest imienia J. A. Komeńskiego, jest wyświetlane przez przegladarkę. Wśród czasopism, które zawierają teksty poświęcone Komeńskiemu – zazwyczaj o charakterze biodoksograficznym – należy wymienić „Ziemię”, „Prawdę”, „Ziemię Leszczyńską”, „Muzeum”. W tym miejscu chciałbym również wskazać na repozytorium, które dopiero zacząłem tworzyć w nowopowstałym czasopiśmie elektronicznym „Kultura i Wychowanie”. Umieściłem tam w tłumaczeniu dr Sebastiana Taboła rozprawę F. Drtiny zatytułowaną „Komeńskiego idea humanizmu”. Baza ta będzie sukcesywnie powiek...
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close