Bogdan Nawroczyński jako historyk filozofii wychowania
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.Sławomir Sztobryn
Uniwersytet ŁódzkiBogdan Nawroczyński jako historyk filozofii wychowania

W pokoleniu pedagogów, których twórczość przypadała na przełom okresu międzywojennego i dominacji stalinizmu w Polsce mamy kilku autorów, którzy posługiwali się pojęciem pedagogika filozoficzna jako synonimem powszechnie współcześnie używanego pojęcia filozofia wychowania/edukacji. Do tego grona należy zaliczyć B. Nawroczyńskiego, K. Sośnickiego i K. Kotłowskiego. B. Nawroczyński w rozprawie Współczesne prądy pedagogiczne, wydanej po raz pierwszy w 1934 roku poświęcił niewielki rozdział pedagogice filozoficznej. powiązał ją przede wszystkim z pedagogiką kultury rozwijaną głównie na gruncie niemieckim oraz przez S. Hessena (promotora doktoratu K. Kotłowskiego). Nie dookreślając wprost czym jest dla niego pedagogika filozoficzna Nawroczyński twierdził, że „po okresie drobiazgowych prac eksperymentalnych, po okresie mozolnego zbierania faktów i fakcików pedagogika na nowo przejmuje się duchem filozoficznym, zaczyna dążyć do śmiałych syntez, wytwarza systemy. Stoimy wobec renesansu pedagogiki filozoficznej”�. Deklaracja ta pojawiła się w kilka zaledwie lat po ogłoszeniu przez J. Kretzschmara końcu pedagogiki filozoficznej.

Twórczość B. Nawroczyńskiego nadal pozostaje w orbicie zainteresowań pedagogów, a szczególnie dydaktyków i nie może to dziwić, ponieważ duża część jego dorobku dotyczyła tej dziedziny wiedzy. Biografowie jego wskazują na kilka obszarów jego badań, zazwyczaj jednak rozdzielają jego zainteresowania filozoficzne i historyczno-pedagogiczne, co wydaje się dużym uproszczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę jego dojrzewanie naukowe dokonujące się w kręgu filozofujących pedagogów i znakomitości filozoficznych ( Barth, Simmel, Struve, Twardowski)�. Jego początkowa twórczość, szczególnie związana z „Przeglądem Filozoficznym” wskazuje jednoznacznie na filozoficzne źródło kszta...
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close