Bogdan Suchodolski, jako historyk filozofii wychowania
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.Sławomir Sztobryn
ZPF UŁ
Bogdan Suchodolski, jako historyk filozofii wychowania
Podjęcie jakiejkolwiek syntetycznej analizy twórczości Suchodolskiego jest niezwykle trudne, ponieważ nie tylko jego spuścizna jest ogromna i zróżnicowana, ale również należy wziąć pod uwagę aspekt metodologiczny�. Bodaj jedynym historykiem wychowania, który usiłował ukazać wkład Suchodolskiego w dyscyplinę był Jan Hellwig�. W jego opinii Suchodolski doszedł do problematyki pedagogicznej nie wprost lecz pośrednio przez studia filozoficzne i z dziedziny historii literatury i sztuki, co wydaje się istotne z punktu widzenia postawionej tu problematyki. Szeroki horyzont studiów filozoficznych krajowych i zagranicznych dawał dobrą podstawę do odczytania aktualnych trendów w naukach humanistycznych, a więc także w pedagogice. Jego korzenie są dość typowe, bowiem historycy wychowania z początku XX wieku właśnie dość często takie otrzymywali przygotowanie naukowe i zawodowe. Nie pozostało to bez wpływu na kształt badań historyczno-pedagogicznych jak i na kierunek rozwoju dyscypliny. Ponadto Suchodolski aktualne problemy pedagogiki ujmował z perspektywy historycznej, co pozwoliło Hellwigowi na nazwanie go „pedagogiem historyzującym”. W tym sensie była to postawa naukowa dość rzadka w Polsce Ludowej ze względu na dominujący w tym czasie styl badań empirycznych abstrahujących od badania ciągów historycznych, które mogłyby wskazywać na brak wyraźnych różnic między zwalczaną pedagogiką burżuazyjną, a koncepcjami pedagogiki socjalistycznej. Nowa ideologia domagała się nowej pedagogiki i do tego budowanej od podstaw. Styl badań Suchodolskiego – ten aspekt historyczny sięgający po bliskie i dalekie antecedensy dążeń współczesnych - w swej formie był niewątpliwie pewnym, choć zakamuflowanym, brakiem pokory wobec otaczającej rzeczywistości.
Problem metodologiczny z syntezą dorobku B. Suchodolskiego polega m. in. n...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close