Historiografia pedagogiczna w czasopismach tradycyjnych i elektronicznych
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.


S

Sławomir Sztobryn
Historiografia pedagogiczna w czasopismach tradycyjnych i elektronicznych


„Ten jest, że tak rzekę, jedyny pokarm dowcipu ludzkiego, umieć i wiedzieć jak najwięcej: tym się karmi, tym się cieszy, tym się kontentuje”
Z pierwszego numeru „Merkuriusza Polskiego Ordynaryjnego” 1661 r.

Czasopisma odgrywają niezwykle ważną rolę, ale nie we wszystkich dyscyplinach jest ona jednakowo doceniana. Widać to wyraźnie wówczas, gdy porównuje się ilość czasopism tradycyjnych i elektronicznych w takich dyscyplinach jak medycyna, przyrodoznawstwo i nauki techniczne z jednej strony, a szeroko rozumiane nauki humanistyczne z drugiej. Przewaga tych pierwszych jest ogromna. Zapewne wynika ta różnica ze specyfiki gromadzenia, wytwarzania czy starzenia się wiedzy, ale z pewnością nie jest to jedyny czynnik.
Od momentu pojawienia się pierwszego czasopisma do dnia dzisiejszego minęło blisko 350 lat. Odległość między pierwszym naukowym czasopismem („Philosophical Transactions…”) do pierwszego elektronicznego czasopisma naukowego („Mental WorkLoad”) jest jeszcze mniejsza i wynosi 315 lat. Jak wynika z analiz M. Nahotko współczesne biblioteki dysponują już kilkudziesięciotysięcznymi tytułami periodyków elektronicznych, z których część (ok. 26%) stanowią czasopisma z zakresu nauk humanistycznych� Periodyki liczebnie przyrastały w postępie geometrycznym, co świadczy o ich wyjątkowym znaczeniu dla życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego. Zainteresowanie naukowymi badaniami nad czasopismami w Polsce ma już pewna tradycję – pierwszy cykl wykładów poświęconych teorii prasy został wygłoszony we Wrocławiu w 1806 r., pierwsze syntetyczne omówienie historii polskiej prasy nastąpiło w 1896 r. i było dziełem wybitnego historyka literatury, ale i pedagoga P. Chmielowskiego, pierwsza polska placówka badawcza programowo zorientowana na badania czasopism powstała w Warszawie w ...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close