Jaka wolność taka edukacja
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.











































Europejska tradycja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego

S. Sztobryn

Jaka wolność taka edukacja

Jedyna wolność to zwycięstwo nad sobą

F. Dostojewski

Nie mam pojęcia, co to jest Wolność, wiem kim są ludzie wolni
R. Rolland


Pojęcie wolności ma tyle wykładni, ilu autorów zdolnych utrzymać pióro w ręce. Z pewnością należy do najbardziej wieloznacznych pojęć i występuje w tak wielu kontekstach, że czasem trudno jest ocenić czy jeszcze mówimy o wolności, czy już o miłości, śmierci czy wierze. Problem sformułowany w tytule jest z konieczności pewnym uproszczeniem zagadnienia, bowiem związki między edukacją, a założeniami antropologicznymi i aksjologicznymi są skomplikowane. Żadna praktyka edukacyjna nie jest prostym odwzorowaniem jakiejkolwiek teorii. Nawet ta, która stara się być jej wierna zawiera inkluzje innych koncepcji oraz cały splot warunków i konieczności, którym edukacja jest poddana w konkretnym świecie społecznym. To, co usiłuję pokazać poniżej jest pewnym modelowym ujęciem abstrahującym od owych uwarunkowań i koncentracją na tym, co potencjalnie jest możliwe, jeśli założymy zredukowaną, jednoczynnikową relację: koncepcja wolności-koncepcja wychowania. Trzeba mieć także świadomość tego, że obecne w filozofii i filozofii wychowania pojęcie wolności ma także wiele odcieni, których treść nie jest bez znaczenia dla pojęcia edukacji.

We współczesnej rzeczywistości społecznej ścierają się antagonistyczne tendencje. Obok liberalizmu (wyrastającego z XVIII-wiecznego libertynizmu) mamy konserwatyzm (w bardziej skrajnej postaci dogmatyzm religijny), obok pluralizmu występują tęsknoty za monizmem, prostym i przejrzystym w swej jednowymiarowości. W tym nieprzejrzystym świecie jest niezwykle ważne jak pojmowana była wolność człowieka. Chciałbym więc zastanowić się, jakie w tradycji pedagogicznej istniały wymiary i konotacje związane z pojęciem wo...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close