Pedagogika historyczna i filozoficzna
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.ART

Sławomir Sztobryn

Uniwersytet Łódzki
Pedagogika historyczna i filozoficzna


Idea takiego sformułowania zagadnienia, które poniżej pragnę omówić wynika z istniejącego w naukach o wychowaniu chaosu pojęciowego - który w swoich pracach usiłuje przezwyciężać Teresa Hejnicka-Bezwińska - oraz braku, jak dotąd, głębszego uzasadnienia paradygmatu uprawiania badań pedagogicznych osadzonych w kontekście filozoficzno-historycznym (historyczno-filozoficznym). O ile można dostrzec we współczesnych badaniach tendencję do przekrojów poprzecznych, tzn. monograficznego lub komparatystycznego prezentowania współwystępujących w określonym czasie zróżnicowanych teorii, o tyle badania podłużne są raczej rzadkością. Widzenie jakiegoś zjawiska w jego historycznym narastaniu i zarazem filozoficznej interpretacji nie mieści się w kompetencjach współczesnych specjalistów. Pedagogika historyczna i filozoficzna próbuje przełamać ten impas przez krytyczne podejście do dotychczasowego modelu uprawiania badań historyczno-pedagogicznych i nasycenie ich interpretacjami filozoficznymi.
We współczesnej refleksji pedagogicznej orientującej badania na filozoficzne aspekty teorii i praktyki autorzy posługują się takimi pojęciami, jak filozofia wychowania, filozofia edukacji, pedagogika filozoficzna, pedagogika ogólna. Rzadkością są jednak rozprawy, które ujmowałyby pewne procesy dziejące się wewnątrz samej dyscypliny w sposób wielopłaszczyznowy, tzn. uwzględniające płaszczyznę aktualnych problemów pedagogicznych w oświetleniu jednocześnie historycznym i filozoficznym. Upraszczając nieco można powiedzieć, że dopiero taki sposób uprawiania badań stwarza przesłanki dla uchwycenia ewolucji, kierunków przemian w naukach o wychowaniu (badanie procesów, zmienności) i jednocześnie dzięki orientacji generalizującej typowej dla postawy filozoficznej możliwe staje się pokazanie tego, co jest zasadą(ami), jakąś...
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close