Biodoksografia pedagogiczna
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.


Biografia i badanie biografii

Biodoksografia pedagogiczna
Sławomir Sztobryn


Sławomir Sztobryn�
Biodoksografia pedagogiczna

Streszczenie: Artykuł jest próba włączenia do języka naukowego pedagogiki pojęcia biodoksografii, które usytuowane jest w obszarze zbliżonym do autobiografii i biografii, inkontrologii i ergantropii zachowując jednak właściwości odrębne. W mojej wykładni przez biodoksografię rozumiemy równoczesny i współzależny opis biegu życia oraz twórczości danego autora lub grupy autorów, żyjących współcześnie lub w kolejnych pokoleniach, tworzony z pozycji zewnętrznego obserwatora.

Słowa kluczowe: Pedagogika, pedagogika historyczna, biografia, biodoksografia.

„Zwyczajny człowiek pragnie być środkiem wszechświata: wszechświat mędrca jest w jego wnętrzu” (s. 24)
„Tylko ten, kto nie koncentruje się na wartości swojego życia, może je w pełni docenić” (s. 91)
Tao Te Ching, 2009 (czyli Księga 5000 znaków Laozi)

Żyjemy w niezwykle dynamicznych czasach, w których wydawałoby się mądrość starożytnej chińskiej filozofii już nie ma znaczenia. Jej istotnym rysem jest zatrzymanie ruchu na zewnątrz na rzecz swoistej nirwany, kontemplacji, odkrywania w sobie i świecie obecności czegoś nieuchwytnego, a jednak wszechobecnego. Wydaje się jednak, wbrew tej powierzchownej pogoni za relatywnymi przyjemnościami teraźniejszości, że jak przed 25 wiekami Lao Tsy pisał o drodze życia nazywanej Tao, tak i współczesny człowiek poszukuje odpowiedzi na pytanie o własną drogę, sens życia zakodowany w biografii i dający się z niej wyczytać (Sztobryn, 1989, s. 135-157)�. Tytułowa biodoksografia jest jej szczególnym przypadkiem.

Pozostając w kręgu rozważań historiozoficznych, chciałbym zwrócić uwagę na pewien charakterystyczny rys kultury – tym razem – śródziemnomorskiej, utrzymujący się od antyku po współczesność, a dający się odnaleźć już w doktrynach czterech głównych szkół filozoficz...
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close