Przedsiębiorstwo (zasady działania, funkcjonowanie i rozwój
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa, w warunkach dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej i zachodzących procesów globalizacyjnych, staje się niezwykle skomplikowane, wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji, obciążonych znacznym ryzykiem, które mogą decydować o przyszłości przedsiębiorstwa. Decyzje te często mają charakter strategiczny, wymagają nie tylko intuicji i informacji, ale przede wszystkim wiedzy, przełożonej na umiejętne zarządzanie. Celem niniejszego podręcznika jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomiki, zarządzania i finansów przedsiębiorstwa oraz jej uzupełnienie i wzbogacenie nowymi osiągnięciami nauki. Podręcznik ten może służyć nie tylko studentom w trakcie studiów ekonomicznych, ale również z powodzeniem może być wykorzystywany przez praktyków w ich działalności w przedsiębiorstwie. Tym samym praktyka stanie się doskonałym weryfikatorem zawartej w nim wiedzy. Powyższemu celowi podporządkowany jest układ i struktura podręcznika. Ukazano przedsiębiorstwo, warunki i cele jego działania w gospodarce rynkowej, podstawowe jego rodzaje i formy prawne oraz miejsce w otoczeniu. Podkreślono rolę czynników produkcji i sposób ich zagospodarowania przez przedsiębiorstwo.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close