Prace aplikacyjne zagęszczaczy poliuretanowych oraz badania poszerzające możliwości ich zastosowania
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Określono właściwości asocjacyjnych poliuretanowych modyfikatorów reologii (ZPU) przeznaczonych do wyrobów malarskich i opracowanych w IChP w porównaniu z właściwościami ZPU dostępnych na rynku oraz zbadano możliwości poszerzenia zakresu ich zastosowania.
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close