Komercjalizacja finansowych produktów strukturyzowanych
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Produkty strukturyzowane to ciekawe połączenie krańcowo różnych instrumentów finansowych - dłużnych i pochodnych. Dzięki temu możliwe jest realizowanie najróżniejszych strategii inwestycyjnych, dostosowanych do oczekiwań inwestorów odnośnie stopy zwrotu oraz akceptowanego przez nich ryzyka. Niestety te produkty są trudno dostępne dla większości polskich inwestorów indywidualnych, głównie za sprawą braku rozwiniętego rynku wtórnego produktów strukturyzowanych, zwłaszcza giełdowego, oraz wysokich barier kapitałowych w dostępie do emitentów tych instrumentów. Artykuł prezentuje ogólną charakterystykę produktów strukturalnych oraz przybliża aktualną ofertę tychże produktów w ramach usług bankowości prywatnej. Sedno rozważań skupiono na problemie komercjalizacji tych instrumentów za pomocą giełdy papierów wartościowych, co dodatkowo zilustrowano przykładami z rozwiniętych rynków giełdowych na świecie.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close