Ochrona praw własności intelektualnej i biobezpieczeństwo w biotechnologii
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem pracy są agadnienia legislacyjne dotyczące biotechnologii, a w szczególności: ochrona praw własności intelektualnej (w oparciu o polskie "Prawo własności przemysłowej") ze szczególnym uwzględnieniem aspektów biologicznych zarówno organizmów żywych, jak i makrocząsteczek funkcjonalnych biologicznie tj.: białek, kwasów nukleinowych itd.; biobezpieczeństwa związanego z pracą nad materiałem biologicznym stanowiącym lub zawierającym genetycznie zmodyfikowane organizmy - GMO; procedur dopuszczających handel, obrót, użycie i wprowadzenie GMO do środowiska (zgodnie z wytycznymi zawartymi w polskich przepisach wykonawczych). Celem pracy jest opracowanie specyficznego i kompleksowego kompedium wiedzy dotyczącego legislacji biotechnologii oraz zaproponowanie projektu rozwiązań logistycznych, których przestrzeganie gwarantowałoby: pełną ochronę praw własności intelektualnej pracowników naukowych, bezpieczne warunki pracy z GMO, a konsumentom najwyższą jakość produktów biotechnologicznych. W tym celu opracowano zakres kompetencji właściwej zdaniem autora jednostki organizacyjnej, powolanej do działania w strukturze wyższej uczelni, pod nazwą Uczelniane Biuro Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Bezpieczeństwa Biologicznego.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close