Procesy komercjalizacji wewnątrz trzeciego sektora
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Celem projektu jest zidentyfikowanie i rozpoznanie kierunków i stopnia zaawansowania procesów komercjalizacji zachodzącyuch wewnątrz trzeciego sektora. Realizacja tego projektu pozwoliłaby na zidentyfikowanie uwarunkowań sprawnego funkcjonowania organizacji tworzących ten sektor. Celem przeprowadzonych badań była: - w pierwszym etapie studiów literaturowych identyfikacja prawno-organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji niedochodowych w Polsce i na świecie, ich form i pól działnia oraz sposobów ich zorganizowania, a także relacji z otoczeniem. Ponadto celem był analiza statystyczna dostepnych badań trzeciego sektora. W drugim etapie celem były badania empiryczne 68 organizacji niedochodowych z terenu Dolnego Śląska na podstawie przygotowanego kwestionariusza badawczego, ponadto analiza zgromadzonej dokumentacji organizacyjnej.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close